Nieuws

 • Nieuwe Natuur Urkerveld

  Versterking en betere toegankelijkheid van het Urkerbos

  Het natuurgebied Urkerveld, op de overgangszone tussen het Urkerbos, de dijk met het IJsselmeer en het open agrarisch gebied bij Urk is een stap dichter bij realisatie. Op 20 februari jl. tekenden Martin Jansen van Stichting Flevo-landschap en wethouder Geert Post jr. van gemeente Urk onder het toeziend oog van gedeputeerde Jan-Nico Appelman de realisatieovereenkomst voor het Nieuwe Natuur-project 'Urkerveld'.

  Lees meer…
 • Infographic

  Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018

  De gemeente Urk heeft het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018 vastgesteld. In deze infographic kunt u de basis zien van het uitvoeringsprogramma en wat we het afgelopen jaar uitgevoerd hebben. 

  Het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018 kunt u inzien op onze website.

  Lees meer…
 • Wethouder Freek Brouwer overhandigt een bijzonder Urk beeldje, wat de zorg op Urk uitbeeldt, aan Gerdie Brouwer en Eline Quist van Progress Flevoland

  Wethouder Brouwer reikt bijzonder beeldje uit

  Waardering voor Urker zorg

  De vele veranderingen in de zorg brengen wethouder Freek Brouwer er vaak toe om ook zelf eens een kijkje te nemen bij de organisaties. Afgelopen donderdag bracht hij een bezoek aan Progress Flevoland. De waardering voor het vele werk bracht hij over door het overhandigen van een bijzonder beeldje.

  Lees meer…
 • Henk Kapitein

  “100 jaar Zuiderzeewet en werk, gevangen met een schaar”

  Op vrijdag 23 februari a.s. om 16.00 uur opent de wethouder Cultuur van de gemeente Urk, de heer F. Brouwer, in het provinciehuis te Lelystad, de expositie met opmerkelijke papierknipkunst van Henk Kapitein uit Urk.

  Lees meer…
 • Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

  Verkiezing Gemeenteraad 2018

  Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

  bureau verkiezingen van het gemeentehuis
  Singel 9
  8321 GT Urk

  Plaats: Urk
  Datum: vrijdag 9 februari 2018

  De voorzitter voornoemd,

  P.C. van Maaren

  Lees meer…
 • Ter inzagelegging proces-verbaal I4

  Verkiezing Gemeenteraad 2018

  Ter inzagelegging proces-verbaal I 4

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij:

  bureau verkiezingen van het gemeentehuis
  Singel 9
  8321 GT Urk

  Lees meer…
 • Openbare kennisgeving stemmen bij volmacht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

  Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk

  Stemmen bij volmacht

  De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

  Lees meer…
 • Openbare kennisgeving stemmen met een kiezerspas tijdens Referendum

  Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Stemmen met een kiezerspas

  De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

  Lees meer…
 • Openbare kennisgeving stemmen bij volmacht tijdens het Referendum

  Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Stemmen bij volmacht

  De burgemeester van Urk maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

  Lees meer…
 • stoppen met roken

  Gezonde leefstijl: Heel Urk stopt

  Samen met de professionals uit de zorg en welzijn wil de gemeente Urk bijdragen aan een gezonde leefstijl van de Urker bevolking. Een gezonde leefstijl richt zich op bewegen, niet roken, matig gebruik van alcohol, gezonde voeding, voldoende ontspanning en veiligheid. Er zijn de afgelopen jaren al diverse initiatieven gelanceerd, denk hierbij aan campagnes als bewust snoepen, alcoholmatiging en de activiteiten van de sport- en cultuurcoaches. 

  Lees meer…
 • ondertekening nieuwe bestuursovereenkomst Afvalwaterketen Flevoland

  Nieuwe bestuursovereenkomst Afvalwaterketen Flevoland

  ALMERE - Op 25 januari jl. hebben vijf Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland in Almere een nieuwe bestuursovereenkomst getekend. De deelnemende gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde) en Waterschap Zuiderzeeland geven daarmee een vervolg aan de regionale overeenkomst van 2012. 

  Lees meer…
 • logo gemeente Urk

  Ruimte voor economische groei Noordelijk Flevoland

  Om de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland te versterken hebben de gemeenten Noordoostpolder en Urk afspraken gemaakt in de “visie op werklocaties Noordelijk Flevoland”. Beide gemeenten willen de sterke bedrijfstakken verbinden en daarmee de kansen voor economische groei goed benutten. Noordoostpolder en Urk zijn aanvullend op elkaars aanbod. Op Urk is de sector visserij/maritiem nog steeds verreweg de belangrijkste bedrijfstak. In Noordoostpolder zijn dat de sectoren agrofood, logistiek en hightech & composieten. Voortvloeiend uit de gezamenlijke visie zijn er afspraken gemaakt over de grenscorrectie tussen Noordoostpolder en Urk.

  Lees meer…
 • logo verkiezingen

  Verkiezingen gemeenteraad 2018

  Registratie aanduiding politieke groepering en Kandidaatstelling

  Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk;

  gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

  dat op donderdag 4 januari 2018 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk.

  Lees meer…
 • banner berichtenbox

  Post van gemeente Urk kunt u nu via MijnOverheid in berichtenbox ontvangen

  MijnOverheid: Uw persoonlijk website voor overheidszaken, meld u snel aan

  Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. Post van gemeente Urk kunt u nu ook via MijnOverheid in de Berichtenbox ontvangen. MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. 

  Lees meer…
 • foto van een sneeuwschuiver van de gemeente Urk

  Gladheidsbestrijding 2017/2018

  Met ingang van 1 november 2017 wordt de winterdienst van de gemeente Urk weer ingesteld.

  Lees meer…
 • Informatie over aanpassing begraafplaatsenbeleid

  In tegenstelling tot hetgeen eerder is bepaald, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten om de graven die zijn uitgegeven in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28 februari 2017, de status van ‘graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd’ te geven. Met in achtneming van de wet op de lijkbezorging. De aanpassing zorgt voor een gelijkwaardige behandeling van alle nabestaanden van de graven tot en met 28 februari 2017.

  Lees meer…
Meer nieuws
 • Lees voor