Nieuws

 • foto leggen markeringstegel

  Wethouder Freek Brouwer legt markeringstegel vindplaats scheepswrak op schoolplein

  Wethouder Freek Brouwer heeft op donderdag 15 maart een markeringstegel gelegd op het schoolplein van de Harmpje Visserschool op Urk. De stoeptegel met de afbeelding van een schip, is gelegd op de plaats waar, tijdens de bouwwerkzaamheden van de Oranjewijk, een scheepswrak gevonden is.

  Lees meer…
 • wethouders ondertekenen bestuursovereenkomst

  Grenscorrectie goed voor economische groei noordelijk Flevoland

  Vanochtend werd op de dijk bij de grens tussen gemeente Urk en Noordoostpolder de bestuursovereenkomst getekend voor de grenscorrectie tussen beide gemeenten. Met de overeenkomst maken de gemeenten afspraken over de grenscorrectie en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Wethouder Hans Wijnants, Noordoostpolder en wethouder Geert Post, Urk, tekenden de overeenkomst, waarna ze symbolisch de gemeentelijke vlag herplaatsten. De gemeentegrens van Urk schuift, zowel in het zuiden als in het noorden, een stukje op. Het is de bedoeling dat de grenscorrectie vanaf 1 januari 2019 ingaat.

  Lees meer…
 • foto starthandeling Hooiland - Achterland

  Wethouder Geert Post en aannemer Borger starten werkzaamheden project Hooiland / Achterland

  Woensdag 14 maart 2018 gaven wethouder Geert Post en aannemer Borger het startsein voor de werkzaamheden voor het project ‘Gebiedsontwikkeling Hooiland / Achterland’. Het gebied Hooiland / Achterland heeft meerdere plekken die last hebben van verzakkingen.

  Lees meer…
 • foto bezoek Urker delegatie aan gasloze wijk Leeuwarden

  Delegatie Urk bezoekt gasloze wijk Leeuwarden

  Dinsdag 6 maart is een delegatie van de gemeente, BKU en de bouwwereld, op uitnodiging van wethouder Gerrit Post, naar Leeuwarden geweest voor het thema aardgasloos bouwen. In het najaar van 2017 is er ook al een bezoek gebracht door raadsleden. Evenals de vorige keer is ook nu een bezoek gebracht aan Liander en het informatiecentrum ‘Zuidlanden’ in Leeuwarden.

  Lees meer…
 • foto training kandidaat raadsleden in raadszaal

  Kandidaat-raadsleden volgen training

  Als voorbereiding op het werk als gemeenteraadslid heeft de gemeente Urk de kandidaat-raadsleden de mogelijkheid geboden om trainingen te volgen onder leiding van Debat.nl. Door het volgen van de training kunnen zij zich voorbereiden en kregen zij een vooruitblik op hun eventuele taak in de gemeenteraad na de verkiezingen.

  Lees meer…
 • afbeelding ergoedpop-up's

  Bezoek de erfgoedpop-up’s en denk mee over het Flevolands Erfgoed!

  Van 17 maart tot 8 april vinden, verspreid over de provincie Flevoland, diverse gratis erfgoedpop-up’s plaats. Hiermee wil de provincie Flevoland onderzoeken wat het erfgoed in de provincie is en wat zij in de toekomst kan betekenen. De pop-up’s zijn voor iedereen te bezoeken na aanmelding op de site www.erfgoedpopups.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie.

  Lees meer…
 • Wethouder Gerrit Post en leerlingen van ROC Friese Poort bij de aftrap van NLdoet

  Leerlingen ROC Friese Poort in actie voor NLdoet

  Wethouder Gerrit Post en locatiemanager Wiebren Minnema van ROC Friese Poort gaven vrijdag 9 maart het startsein voor de actie NLdoet. Leerlingen van de locatie Urk van ROC Friese Poort kwamen in actie om klussen te doen op Urk. Het was een gezamenlijk project van ROC Friese Poort en Caritas.

  Lees meer…
 • gemeenteraadsverkiezingen Urk

  Verkiezingsavond 21 maart 2018

  Op woensdag 21 maart 2018 organiseert de gemeente Urk weer een verkiezingsavond waarop de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Het officiële avondprogramma begint rond 22.00 uur in de Koningshof. De reden voor dit (late) tijdstip is dat de stembureaus om 21.00 uur sluiten en dat er met de hand moet worden geteld. De verkiezingsavond wordt gepresenteerd door de heer Albert Brouwer. Hij vertelt aan de hand van prognoses, tussenstanden en interviews hoe de verkiezingsdag is verlopen op Urk.

  Op vrijdag 23 maart om 10.00 uur wordt de officiële uitslag bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau op het gemeentehuis.

  Lees meer…
 • Bord groot onderhoud Vlaak

  Reconstructie Vlaak

  Vanaf 12 maart 2018 wordt gestart met de werkzaamheden voor de reconstructie van de Vlaak.

  Lees meer…
 • Win: gratis energiescan

  Wilt u inzicht krijgen in uw besparingsmogelijkheden? En voldoet uw woning aan de onderstaande punten?

  Lees meer…
 • wethouder Brouwer overhandigt beeld aan wethouder Bogaards

  Regionale zorgaanbieders hebben interessante bijeenkomst

  “Preventie als belangrijk uitgangspunt”

  Nadat de zorg in 2015 is overgeheveld naar de gemeenten is er veel veranderd voor gemeenten, aanbieders en burgers. Toch is het gelukt om deze enorme decentralisatie goed vorm te geven. “Tijd voor de volgende stap” aldus wethouder Freek Brouwer op een bijeenkomst van regionale zorgaanbieders. Deze vond afgelopen dinsdag plaats in de Koningshof op Urk.

  Lees meer…
 • Koningspaar

  Gemeente initieert nieuwe Oranjevereniging

  Traditiegetrouw kleurt Urk oranje op Koningsdag. Op deze dag biedt het dorp een breed scala aan activiteiten en evenementen. Dit werd altijd georganiseerd door de oranjestichting, deze bestaat echter niet meer. De gemeente heeft  gesproken met de Stichting Evenementen Urk die de dag graag wil organiseren. Deze algemene evenementenstichting is een particuliere instelling. De gemeente geeft echter de  voorkeur aan een oranjevereniging met een breed bestuur die een afspiegeling vormt van de bevolking. Daarom is door de gemeente besloten om geen samenwerking aan te gaan met de Stichting Evenementen Urk. De gemeente bedankt de oranjestichting voor hun jarenlange inzet om Koningsdag te organiseren.

  Lees meer…
 • foto geld

  Tegemoetkoming WMO

  De gemeente Urk ondersteunt mensen op verschillende manieren voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking.

  Lees meer…
 • Infographic

  Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018

  De gemeente Urk heeft het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018 vastgesteld. In deze infographic kunt u de basis zien van het uitvoeringsprogramma en wat we het afgelopen jaar uitgevoerd hebben. 

  Het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018 kunt u inzien op onze website.

  Lees meer…
 • Henk Kapitein

  “100 jaar Zuiderzeewet en werk, gevangen met een schaar”

  Op vrijdag 23 februari a.s. om 16.00 uur opent de wethouder Cultuur van de gemeente Urk, de heer F. Brouwer, in het provinciehuis te Lelystad, de expositie met opmerkelijke papierknipkunst van Henk Kapitein uit Urk.

  Lees meer…
 • stoppen met roken

  Gezonde leefstijl: Heel Urk stopt

  Samen met de professionals uit de zorg en welzijn wil de gemeente Urk bijdragen aan een gezonde leefstijl van de Urker bevolking. Een gezonde leefstijl richt zich op bewegen, niet roken, matig gebruik van alcohol, gezonde voeding, voldoende ontspanning en veiligheid. Er zijn de afgelopen jaren al diverse initiatieven gelanceerd, denk hierbij aan campagnes als bewust snoepen, alcoholmatiging en de activiteiten van de sport- en cultuurcoaches. 

  Lees meer…
 • logo verkiezingen

  Verkiezingen gemeenteraad 2018

  Registratie aanduiding politieke groepering en Kandidaatstelling

  Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk;

  gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

  dat op donderdag 4 januari 2018 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk.

  Lees meer…
 • foto van een sneeuwschuiver van de gemeente Urk

  Gladheidsbestrijding 2017/2018

  Met ingang van 1 november 2017 wordt de winterdienst van de gemeente Urk weer ingesteld.

  Lees meer…
 • foto begraafplaats Urk

  Informatie over aanpassing begraafplaatsenbeleid

  In tegenstelling tot hetgeen eerder is bepaald, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten om de graven die zijn uitgegeven in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28 februari 2017, de status van ‘graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd’ te geven. Met in achtneming van de wet op de lijkbezorging. De aanpassing zorgt voor een gelijkwaardige behandeling van alle nabestaanden van de graven tot en met 28 februari 2017.

  Lees meer…
Meer nieuws
 • Lees voor