Centrum voor Jeugd en Gezin Urk

Wat is een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?

Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), is een inlooppunt en een ontmoetingsplek. Het CJG is een plek waar alle (toekomstige) ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.

Het CJG geeft gratis advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Je kunt hier informatie vinden over diverse opvoedthema’s voor kinderen van 0 tot 23 jaar en over zwanger zijn; boekentips, adressen, links, nieuwtjes en veelgestelde vragen van andere ouders. Vanuit het CJG worden cursussen en themabijeenkomsten georganiseerd gericht op zwangerschap en opvoeden en opgroeien. Of als het nodig is, helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die jou en je kind(eren) verder kunnen helpen. 

In bijna elke gemeente in Nederland is een CJG geopend. Je kunt je vraag persoonlijk stellen maar als je liever via de telefoon of via de mail je vraag stelt kan dat ook. Via het CJG geven deskundige medewerkers tips en begeleiding.

Waar is het CJG op Urk?

Het CJG Urk vindt u op de benedenverdieping van 'Het Dok' aan de Vlechttuinen, direct na de ingang rechts.

Het CJG Urk moet een kansencentrum zijn en geen probleembureau. Het is de bedoeling dat het CJG toegankelijk en aantrekkelijk wordt voor alle jongeren, ouders en professionals. Hier gaat een intensieve samenwerkingsperiode aan vooraf samen met alle betrokken organisaties.

Tegelijkertijd met de opening van het CJG op Urk is ook een online CJG geopend, een virtuele vraagbaak voor jongeren, ouders en alle bij jeugd betrokkenen, www.cjg-urk.nl

Deze online CJG is voor degenen die snel, thuis op de bank, informatie willen over allerlei uiteenlopende zaken op het gebied van opvoeden en opgroeien.

De bedoeling is dat Urk een Urks CJG heeft, daarvoor zijn plaatselijk afspraken gemaakt met Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk Werk, Ambulant jongerenwerk, Onderwijs, BJZ, etc.

Is het CJG alleen voor ouders of ook voor jongeren?

Het CJG op Urk is voor ouders én voor jongeren een gratis inlooppunt en ontmoetingsplek. Hier kun je terecht voor tips, vragen, advies, cursussen enz. Uiteraard kan er altijd een afspraak gemaakt worden voor als je even rustig door wilt praten met iemand, ook na kantoortijden.

Contact

Mocht u eventueel nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met  het Centrum voor Jeugd en Gezin Urk, Vlechttuinen 1h, 8322 BA Urk.

Telefoonnummer: 0527-636637

  • Lees voor