Commissies

Het college van burgemeester en wethouders laat zich adviseren door twee vaste commissies. De commissies geven op verzoek van het college advies. Dit advies kan gevraagd worden om besluiten binnen het college of de raad te ondersteunen. Elke commissie vergadert een keer per maand en de vergadering is meestal openbaar. Tijdens de vergadering kan iedereen gebruik maken van spreektijd voor onderwerpen die op de raadsagenda staan. 

Commissies

Commissie 1

Commissie 2

Commissie 1 adviseert de gemeenteraad over de volgende zaken:

 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Automatisering
 • Beheer gebouwen
 • Bouwvergunningen
 • Financiën
 • Grondbeleid / grondbedrijf
 • Grondverkopen woningbouw
 • Huur/verhuur/ingebruikgeving
 • Inkoopbeleid
 • Milieu
 • Openbare orde en veiligheid
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Verkeer en vervoer
 • Volkshuisvesting
 • Wabo/omgevingsvergunning

Commissie 2 adviseert de gemeenteraad over de volgende zaken:

 • Begraafplaatsen
 • Beheer en uitvoering openbare ruimte
 • Bibliotheek
 • Dorpsvernieuwing/monumentenzorg
 • Economische zaken
 • Gezondheidszorg
 • Grondverkopen bedrijventerrein
 • Havens/strand
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling industrieterrein
 • Personeel en organisatie
 • Recreatie en toerisme
 • Sociale zaken
 • Visserij
 • Water en energie
 • Welzijnszaken

 • Lees voor