Gemeenteraad

Nieuwe gemeenteraad per april 2018

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De gemeenteraad wordt eenmaal in de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Zij zijn dus volksvertegenwoordigers. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en of een plan uiteindelijk doorgaat. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan. Bovendien controleert de gemeenteraad of het college het vastgestelde beleid correct uitvoert.

De gemeenteraad heeft negentien leden. Op de foto ziet u zittend v.l.n.r.: Marjanne Romkes-Foppen (CDA), Anja Keuter-Kapitein (GB), burgemeester Pieter van Maaren, Ria Visser-Kapitein (CU) en Nelleke Kramer-Brouwer (CU). Op de bovenste rij ziet u v.l.n.r.: griffier Rick Verhoeff, Jan Willem Bakker (SGP), Geert Post (SGP), Nathanaƫl Middelkoop (SGP), Hendrik Wakker (PVV), Hans Crebas (CDA), Willem Foppen (CDA), Jurie van de Berg (CDA), Jan Baarssen (CU), Jurie van den Berg (GB), Auke Pasterkamp (CU), Meindert Bakker (CU), Jan Koffeman (HvU), Frans Lucas Brouwer (HvU), Leendert Hakvoort (HvU) en Jelle Jonkers (HvU).

De raad wordt ondersteund door de raadsgriffier en de burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter en de griffier hebben geen stemrecht. De gemeenteraad vergadert op de laatste donderdag van de maand en deze vergaderingen zijn meestal openbaar. Tijdens de vergadering kan iedereen gebruik maken van spreektijd voor onderwerpen op de agenda. Iedere spreker moet zich 48 uur voor het begin van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffier, tel. (0527) 689868 of via het online aanvraagformulier.

  • Lees voor