Werken bij de gemeente Urk

De ambtelijke organisatie wordt gevormd door de medewerkers van de gemeente. Zij helpen het college van burgemeester en wethouders bij het realiseren van de met de raad afgesproken doelstellingen.

De gemeentelijke organisatie is een participatieorganisatie waarbij de inwoners, bedrijven en instellingen centraal staan. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directeur. Als gemeentesecretaris is hij tevens de eerste adviseur van het college. De directeur wordt ondersteund door drie eenheden, te weten: dienstverlening, ruimte & beheer en bestuurs- en managementondersteuning. Elke eenheid wordt aangestuurd door een leidinggevende.

De missie van de gemeente Urk is: “Wij zijn er voor de inwoners en het bedrijfsleven van Urk en we maken gebruik van de kennis, kunde en kracht van de samenleving en het maatschappelijk initiatief. We willen samenwerken, het bestuur volledig en onafhankelijk adviseren en politieke besluiten loyaal uitvoeren”.

De organisatie van de gemeente Urk bestaat uit 140 medewerkers die met elkaar 119,11 fte vormen.

Afbeelding van organogram van de gemeente Urk per 1 januari 2015. Bovenaan de organisatie staat de gemeenteraad naast het college van Burgemeester & Wethouders. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier. Het college wordt geadviseerd door de directeur/gemeentesecretaris, die op zijn beurt wordt ondersteund door drie eenheden, te weten, dienstverlening, ruimte en beheer en bestuurs- en managementondersteuning.

 • Vacatures

  • Vacature coördinator museum (1,0 fte)

   Wat ga je bereiken

   Als museumbeheerder maak je een breed publiek bewust van ons cultuur historisch erfgoed en het effect daarvan voor vandaag. Je opdracht is om er voor te zorgen dat exposities worden georganiseerd en gepresenteerd. Je organiseert publieksvriendelijke activiteiten voor jong en oud. Je zorgt voor een stevige verankering van het museum binnen Urk, de regio en het land door de samenwerking te zoeken en te houden met andere betrokken partijen. Je ontwikkelt en presenteert educatieve programma’s voor schoolgaande jeugd. Dit alles moet er toe leiden dat het museum een meer divers publiek aan zich bindt en daarmee een groter aantal betalende bezoekers. Een verdere verbetering van het exploitatieresultaat is noodzakelijk. Kijk ook eens op https://www.museumopurk.nl/

   De Stichting Vrienden van Urk levert met een groot aantal betrokken en enthousiaste vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het succes van het museum. Samen met hen maak je het museum tot een succes. https://m.youtube.com/watch?v=V8IHaxSw2n8