Nieuws

 • Aanvraag leerlingenvervoer voor 1 juni

  Als u voor uw (pleeg)kind gebruik wilt maken van de regeling leerlingenvervoer, kunt u hiervoor een aanvraag indienen via onze website.

  Let op, de aanvragen moeten vóór 1 juni 2018 binnen zijn.

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  Coalitieakkoord 2018-2022

  De Urker samenleving is als geen ander onderling verbonden. Kerken, verenigingen en familieverbanden zijn belangrijk voor Urk. Die verbondenheid willen we stimuleren en ondersteunen. Als coalitiepartijen (h)erkennen we dit. Samen gaan we met “Volle Kracht Vooruit”. Als coalitie, inwoners en instellingen willen we ons inzetten voor ons mooie dorp.

 • Aanleg rotonde Vlaak / Rotholm

  In week 23, begin juni, start Aannemer Van Gelder met de aanleg van de nieuwe rotonde Toppad / Vlaak / Rotholm.

 • Lintjes voor 2019 nu (al) aanvragen

  foto Koninklijke Onderscheiding

  Kent u iemand die een lintje verdient?

  Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' kunnen beantwoorden. Ook op Urk zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Denk aan de vele vrijwilligers die langdurig actief zijn binnen allerlei organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied.

 • Wethouder Freek Brouwer en bootcampgroep nemen beweegtoestellen in gebruik

  foto wethouder Brouwer en bootcampgroep bij beweegtoestellen

  Donderdag 17 mei 2018 nam wethouder Freek Brouwer, in samenwerking met een bootcampgroep van Keep Fit, de beweegtoestellen aan de sportboulevard aan de Staartweg, achter de grote singel, officieel in gebruik.

 • Informatiebijeenkomst Zon

  De provincie Flevoland wil ruimte bieden aan initiatieven om zonne-energie op te wekken. Met de ontwerp Structuurvisie Zon biedt de provincie ruimte aan gemeenten om in het landelijke gebied van de provincie zonneparken te realiseren. In de ontwerp Structuurvisie Zon zijn bouwstenen benoemd waarmee gemeenten hun beleid voor zonneparken verder kunnen vormgeven.

 • Uw eigen woning bouwen in de Oranjewijk? Op 14 mei start de inschrijving voor particuliere bouwkavels!

  Vanaf maandag 14 mei 2018 start de verkoop van de particuliere bouwkavels voor twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. De ruime kavels zijn gelegen aan de Bernhardstraat en Irenestraat in de tweede fase van de Oranjewijk. De kavels worden door middel van loting toegewezen.

 • Wethouder Freek Brouwer presenteert folder Kunstprijs 2018

  wethouder Brouwer bij kunstenaars van AKKU

  Op maandag 7 mei presenteerde wethouder Freek Brouwer de folder over de Urker Kunstprijs 2018. Hij was daarvoor te gast bij de kunstvereniging ‘AKKU’, waar verschillende kunstenaars op dat moment aan het werk waren. De folder is gemaakt door de werkgroep Kunstprijs en is bedoeld om kunstenaars op te roepen en te stimuleren om kunstwerken in te leveren. De folder bevat onder andere informatie over de Kunstprijs zelf, deelname en het thema dat dit jaar ‘100 jaar Zuiderzeewet’ is.

 • Bedrijf starten of net gestart? Laat je inspireren tijdens de startersavond

  U bent welkom op woensdag 23 mei 2018 van 19.00 - 22.15 uur in het gemeentehuis te Emmeloord.

  Meer informatie en aanmelden kan via de website WeekVanDeOndernemerNOP.nl

 • Reconstructie Vlaak 2e fase van start

  Bord reconstructie Vlaak

  Vanaf maandag 16 april 2018 start Schagen Infra met de werkzaamheden in de tweede fase van de Vlaak. De werkzaamheden duren tot half mei. De rijbaan van fase 1 is dan weer toegankelijk voor verkeer (bestemmingsverkeer), het straatwerk in het trottoir en rondom de bushalte wordt dan nog wel aangelegd/afgerond.

 • Campagne: Deel je verhaal van Flevoland?

  Flyer deel je verhaal van Flevoland!

  De campagne ‘Deel je verhaal van Flevoland’ van Provincie Flevoland en Toerisme Flevoland is bedoeld om verhalen van inwoners van Flevoland te verzamelen. Dit kunnen allerlei verhalen zijn. Uit het heden en verleden maar ook dromen voor de toekomst. Op het platform www.flevoverhaal.nl kun je jouw verhaal of anekdote heel eenvoudig plaatsen en delen. Én je kunt er ook verhalen van andere Flevolanders lezen.

 • Gewijzigde openingstijden rond Pinksteren

  foto entree gemeentehuis

  Het gemeentehuis is in verband met 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar op maandag 21 mei 2018.

 • Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018

  Infographic

  De gemeente Urk heeft het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018 vastgesteld. In deze infographic kunt u de basis zien van het uitvoeringsprogramma en wat we het afgelopen jaar uitgevoerd hebben. 

  Het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018 kunt u inzien op onze website.

 • Afvalinzameling verplaatst in verband met de feestdagen

  In verband met de feestdagen in april en mei wordt de afvalinzameling op een aantal dagen gewijzigd. Zo wordt er in de gemeente Urk geen afval ingezameld op vrijdag 27 april (Koningsdag), donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 21 mei (2e Pinksterdag).

 • “100 jaar Zuiderzeewet en werk, gevangen met een schaar”

  Henk Kapitein

  Op vrijdag 23 februari a.s. om 16.00 uur opent de wethouder Cultuur van de gemeente Urk, de heer F. Brouwer, in het provinciehuis te Lelystad, de expositie met opmerkelijke papierknipkunst van Henk Kapitein uit Urk.

 • Informatie over aanpassing begraafplaatsenbeleid

  foto begraafplaats Urk

  In tegenstelling tot hetgeen eerder is bepaald, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten om de graven die zijn uitgegeven in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28 februari 2017, de status van ‘graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd’ te geven. Met in achtneming van de wet op de lijkbezorging. De aanpassing zorgt voor een gelijkwaardige behandeling van alle nabestaanden van de graven tot en met 28 februari 2017.

 • Vakantieplannen? Regel uw reisdocument op tijd!

  paspoort.jpg

  Voor veel mensen is het weer tijd om aan de komende vakantie(s) te denken. Natuurlijk is het leuk om een mooie bestemming uit te zoeken, maar vergeet vooral niet om ook even een blik op uw reisdocument te werpen. Is het document nog geldig of moet uw ID-kaart of paspoort misschien binnenkort verlengd worden? Regel de vernieuwing wel op tijd want het is druk rond de vakantieperiodes.

Archief
 • Lees voor