15 miljoen euro voor Noordelijk Flevoland

Dit item is verlopen op 31-01-2019.
15 miljoen voor Noordelijk Flevoland

Flevoland staat bekend om haar innovatiekracht en sterke economische groei. Om deze kenmerken verder uit te buiten, gaan Rijk en regio samen aan de slag. Het Rijk investeert 15 miljoen euro in het maritiem cluster rondom Urk. Wethouder Geert Post:’ Het is fantastisch dat onze regiodeal, die samen met de provincie en de buurtgemeente is opgesteld, toegekend is. Deze financiële injectie maakt het mogelijk dat er meer banen ontstaan en daarmee meer welvaart voor de inwoners.” Concrete initiatieven en projecten richten zich op infrastructuur, de haven, IJsselmeervisserij, innovatie, slimme mobiliteit, werk & talent en veiligheid.

12 Regio Deals

Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio.

  • Lees voor