Banengroei op Urk ook in 2018 weer grootste van Flevoland

Dit item is verlopen op 31-01-2019.
banengroei op Urk in 2018 weer grootste van Flevoland

De banengroei op Urk is met 8,5% voor het derde achtereenvolgende jaar het grootst van geheel Flevoland. Het totaal aantal banen groeide met maar liefst 868 tot boven de historische grens van 11.000. Het totaal aantal op Urk gevestigde bedrijven is overigens ook stevig gegroeid met 96 naar totaal ruim 1.700.

Wethouder Geert Post toont zich in zijn nopjes met de groei, al realiseert hij zich ook dat haast geboden is met de uitbreidingsmogelijkheden voor het huidige en toekomstige bedrijfsleven. “De grootste groei in absolute zin komt van de “Industrie” en de “Handel”. Per 1 januari 2019 zal de grenswijziging ingaan. Op dit moment zijn  we al hard aan de slag om zo spoedig mogelijk daarna het nieuwe binnendijkse bedrijventerrein te kunnen invullen”. Voor de nieuwe servicehaven grenzend aan het nieuwe bedrijventerrein kan naar verwachting de aanbesteding in het voorjaar van 2019 starten. Als die succesvol wordt afgerond  kan daadwerkelijk worden gestart met de aanleg van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.

Procentueel gezien zijn ook de “Visserij” en de “Overige diensten” grote groeiers. “Hoewel de visserijsector de grootste economische factor blijft voor Urk tonen de groeicijfers aan dat de uitbreiding in vrijwel alle aan de visserij en maritiem gelieerde sectoren is terug te vinden” aldus Post.