Gemeente biedt voormalige havenmeesterswoning te koop aan

foto havenmeesterswoning

De gemeente Urk biedt hierbij te koop aan:

de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

Objectadres: Wijk 2, 17-18, 8321 EP Urk (tevens bekend als Oosthavenkade 17-18 te Urk), kadastraal bekend: gemeente Urk, sectie B nummer 6568

Perceeloppervlakte 535 m²

De verkoopinformatie waaronder de kadastrale informatie, milieurapporten, Voorontwerp Bestemmingsplan Oosthavenkade 17-18 met bijbehorende bijlagen, het Beeldkwaliteitsplan voormalige havenmeesterwoning, voorwaarden voor de verkoop bij inschrijving, ontwerp koopovereenkomst en het inschrijvingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Voor nadere informatie over (onderdelen van) de inschrijfvoorwaarden kunnen van 8 september 2017 tot 22 september uitsluitend vragen worden gesteld aan Het Notarieel (contactpersoon: Arjan Everts, e-mail: everts@hetnotarieel.nl). Vragen die op andere wijze worden gesteld dan hiervoor genoemd, worden niet in behandeling genomen en kunnen leiden tot uitsluiting van deelname.

Vragen en antwoorden op worden uiterlijk op 29 september geanonimiseerd aan alle belangstellenden/indieners van vragen toegezonden.

Het verkochte is gedurende bovengenoemde periode op afspraak gedurende werkdagen éénmaal per potentiële inschrijver te bezichtigen. Een afspraak voor een bezichtiging is mogelijk via de gemeente Urk (contactpersoon: Eef de Vries, tel. 0527-689868, e-mail e.devries@urk.nl).

De inschrijvingsformulieren dienen vergezeld met overige bescheiden, conform de inschrijvingsvoorwaarden, in een gesloten enveloppe uiterlijk op donderdag 2 november  vóór 16:00 uur te zijn ingediend bij Het Notarieel, Eekwal 8, 8011 LD te Zwolle.

Dit aanbod tot verkoop wordt gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door burgemeester en wethouders van de gemeente Urk.