Gemeente Urk treedt op tegen vaartuigen die illegaal ligplaats innemen in Zuidermeertocht

Dit item is verlopen op 15-10-2018.
bootjes in de Zuidermeertocht

De gemeente Urk is een handhavingsactie gestart tegen vaartuigen die  illegaal ligplaats innemen langs de kaden in de Zuidermeertocht. Op grond van artikel 5.25, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 is de Zuidermeertocht aangewezen als gebied waar het verboden is ligplaats in te nemen met een vaartuig.

Procedure

Op 3 september 2018 is aan alle vaartuigen in de Zuidermeertocht die daar niet zijn afgemeerd voor bedrijfsdoeleinden en daar ligplaats hebben ingenomen zonder toestemming van de eigenaar van de kade een flyer bevestigd met als mededeling dat de gemeente Urk gaat handhaven.

Verwijderen van vaartuigen op kosten van de eigenaar

Eigenaren van vaartuigen die niet voldoen aan bovenstaande criteria en ligplaats innemen in de Zuidermeertocht krijgen tot 17 september 2018 de gelegenheid om elders ligplaats te vinden. Na het verstrijken van deze termijn gaat de gemeente Urk onmiddellijk over tot het verwijderen van de vaartuigen. De wegsleepkosten en de kosten van het in bewaring nemen worden verhaald op de eigenaar.