Meld uw evenement voor 2018 voor 1 november a.s. aan

Dit item is verlopen op 15-11-2017.
Foto Visserijdagen waarop twee mannen in Urker klederdracht poon aan het roken zijn

De gemeente Urk vraagt organisatoren die in 2018 een evenement op Urk willen houden, hiervoor een verzoek in te dienen. Dit verzoek moet vóór 1 november 2017 ingediend worden bij de gemeente. In dit verzoek vermeld u minimaal het soort evenement, de datum, locatie en het aantal te verwachten bezoekers. Aan de hand van alle reacties wordt de evenementenkalender voor 2018 vastgesteld. Let op, het indienen van het principeverzoek, geeft geen garantie op de verlening van de evenementenvergunning.

Indienen verzoek

Het verzoek kan bij voorkeur gemaild worden naar gemeente@urk.nl of per post verzonden worden naar gemeente Urk, t.a.v. eenheid Dienstverlening, Postbus 77, 8320 AB Urk. 

Aanvraag evenementenvergunning

U kunt de aanvraag voor de evenementenvergunning digitaal via onze website www.urk.nl indienen. Het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief de eventueel noodzakelijke bijlages moet uiterlijk 12 weken voor de datum van het evenement in bezit zijn van de gemeente. Dit mede in verband met afstemming met onder andere politie, veiligheidsregio en de GHOR.

Te late aanlevering

De gemeente kan verzoeken en aanvraagformulieren voor de evenementenvergunningen welke niet op tijd zijn ingediend buiten behandeling laten.