Omgevingsvergunning uitbreiding Jachin Boazkerk officieel verleend door wethouder Gerrit Post

Dit item is verlopen op 15-07-2018.
Wethouder Gerrit Post, de heer Van der Ploeg en architect Van Beijnum

Op woensdagmiddag 4 juli overhandigde wethouder Gerrit Post officieel de verleende omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Jachin Boazkerk aan de heer Van der Ploeg van de Jachin Boazkerk.

 

De Jachin Boazkerk heeft op dit moment ongeveer 1200 zitplaatsen, maar vertegenwoordigers van de kerk hebben de wens geuit om de kerk uit te breiden en de bijgebouwen bij de kerk te vergroten. De gemeente en de bouwcommissie van de kerk hebben de mogelijkheden bekeken en zijn gezamenlijk tot overeenstemming gekomen voor een uitbreiding. Nu wordt de vergunning verleend voor de uitbreiding van het kerkgebouw met ca. 900 m2 aan de kant van de pastorie en een uitbreiding van de kerkzaal met 400 zitplaatsen. De uitbreiding wordt geheel in stijl uitgevoerd met de rest van het kerkgebouw.

Op de foto v.l.n.r. architect Van Beijnum, de heer Van der Ploeg van de Jachin Boazkerk en wethouder Gerrit Post.