“Onbegrijpelijk en onacceptabel”

Dit item is verlopen op 31-01-2019.
reactie gemeente Urk op doorstart ziekenhuis Lelystad

Gemeente Urk blijft wijzen op de patiëntveiligheid in de Acute Verloskunde

Voor de gemeente Urk is het duidelijk dat de huidige plannen negatieve gevolgen heeft voor Urk. “Op allerlei manieren hebben we ons standpunt kenbaar gemaakt” aldus wethouder Freek Brouwer. “En in de bespreking in de Tweede Kamer werd dit ook diverse keren benoemd en als opdracht meegegeven aan de minister. Jammer genoeg zonder het gewenste resultaat.”

De gemeente herkent dat het ziekenhuisdossier voor alle betrokkenen een lastig dossier is, waarbij alle facetten aan de orde moeten komen. “In die zin is het ook mooi dat er een gegadigde is die het ziekenhuis wil overnemen. Wij zijn echter enorm teleurgesteld dat het plan voor doorstart van het ziekenhuis geen volwaardige spoedeisende hulp voorziening omvat en ook geen voorziening voor acute verloskunde.”

De zorgpartijen die de gemeente gesproken heeft geven aan dat er geen belemmeringen zijn, ook niet als het gaat om personeel, om in Lelystad weer een 24-uurs voorziening met spoedeisende hulp arts en OK te realiseren. “Zo kon naar onze mening ook een minimale variant voor verloskunde ingezet worden” zo benoemt de wethouder.

Brief minister

De gemeente Urk heeft in de afgelopen weken goed contact gehad met de minister. Hij deelde ook de zorgen van Urk. De brief die de minister naar de Kamer heeft gestuurd roept echter veel vragen op als het gaat om onze zorgen. “Ondanks alle varianten die in de afgelopen weken zijn bedacht is en blijft het een feit dat de aanrijtijden lang blijven. Dat brengt levensbedreigende situaties met zich mee. Alle andere gemeenten in Flevoland zijn binnen de norm wel in een ander ziekenhuis. Behalve Urk.”

In de afgelopen weken heeft de gemeente op allerlei partijen druk gezet. Daarbij is vanuit de contacten met de Urker huisartsen en verloskunde de noodzaak juist meer en meer aan de orde gekomen. Wethouder Brouwer “De uitbouw van poliklinische activiteiten van Antonius in Noordoostpolder heeft voor Urk geen enkele waarde als het gaat om acute zorg. Ook niet een spoedpost waarover in de brief van de minister gesproken wordt. De patiëntveiligheid moet gewaarborgd worden. En dat is met deze plannen zeker niet het geval.”

De gemeente Urk hoopt dat nieuwe overleggen toch nog het gewenste resultaat zullen opleveren. Het gemeentebestuur hoopt daarbij dat de politieke fracties, die toen al opkwamen voor Urk, opnieuw de excentrische ligging van Urk aan de orde zullen stellen. “Wij zullen alles in het werk stellen om dat te doen” zo besluit een strijdvaardig wethouder. 

  • Lees voor