Rustige inloopbijeenkomst bestemmingsplan Urkerveld

Dit item is verlopen op 19-01-2019.
afbeelding van belangstellendenden in het gemeentehuis zittend aan een tafel

Donderdag 13 december was er op het gemeentehuis van Urk een inloopbijeenkomst voor het nieuwe bestemmingsplan voor Urkerveld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de er nieuwe natuur bij Urkerveld gerealiseerd kan worden. Het Flevo-landschap heeft de bestemmingsplanwijziging aangevraagd.

Enkele belangstellenden maakten gebruik van de inloop om zich te laten informeren over de plannen en het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt. De plannen voor Urkerveld zijn onderdeel van het provinciaal programma Nieuwe Natuur en worden gerealiseerd door Het Flevo-landschap. Het plangebied is bijna 30 hectare groot, ligt ter hoogte van de Westermeerweg en grenst aan het Urkerbos. Het Urkerbos is al in beheer bij Het Flevo-landschap.

Met het Urkerveld wordt een natuurlijke overgang van het Urkerbos naar het open agrarisch gebied en de dijk gemaakt. Uiteindelijk komen er struiken en bosjes aan de bosrand en een grasland met veel kruiden. Het ontwerpbestemmingsplan Urkerveld ligt nog tot en met 10 januari 2019 ter inzage.