Salderen nog tot 1 januari 2021, daarna nieuwe regeling

Dit item is verlopen op 24-01-2019.
afbeelding van zonnepanelen

Op 1 januari 2021 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen door een ‘terugleversubsidie’. Hierin wordt herhaald dat een terugverdientijd van 7 jaar het uitgangspunt blijft. De salderingsregeling wordt omgevormd tot een nieuwe regeling, omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is. Volgens de huidige inzichten is er na 2030 geen stimulering meer nodig voor zonnepanelen bij consumenten. De stimulering zal dan ook richting 2030 afgebouwd worden naar nul.

Het betreft hier een doelstelling van de Rijksoverheid die is vastgelegd in een ontwerp Klimaatakkoord. Hier zijn nog veel bezwaren tegen. In de loop van dit jaar zullen er nog alternatieven bekeken worden, waarin ook het effect op projecten van energiecoöperaties meegenomen wordt.