Subsidie zonnepanelen voor bestaande woningen bijna op

foto zonnepanelen

Op 1 januari 2018 heeft de gemeente Urk opnieuw € 100.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor de installatie van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor bestaande woningen. Voor de bestaande woningen is nog maar € 34.000,- beschikbaar! Wilt u nog zonnepanelen laten installeren? Reserveer dan zo snel mogelijk uw subsidie.

Overzicht subsidie zonnepanelen
Zonne-regeling Bestaande bouw
Aanvragen van 1 januari 2018 t/m 1 juli 2018 80 aanvragen
Verleend vanaf 1 januari 2018 t/m juli 2018 49 aanvragen verleend
Aantal wattpiek geïnstalleerd 188.509.00
Budget beschikbaar € 34.622,79

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie?

U komt alleen in aanmerking voor subsidie door het ‘reserveringformulier’ op onze website in te vullen. Bij het indienen van een reserveringsverzoek moet u de offerte van de installateur bijvoegen. Als het formulier is ingevuld en ingediend, controleert de gemeente of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als het formulier juist is ingevuld ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag en wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. De reserveringsverzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld en worden in behandeling genomen zolang het budget toereikend is.

Nadat de installatie is geplaatst én werkt, moet u het formulier subsidieverzoek invullen. Bij het subsidieverzoek ten behoeve van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen moet de factuur van de installateur worden bijgevoegd. De aanvrager moet medewerking verlenen aan een controle ter plekke door ambtenaren van de gemeente Urk. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de aanvrager een subsidiebeschikking waarin het subsidiebedrag binnen 14 dagen aan u wordt over gemaakt. Installaties die in 2016 en 2017 zijn uitgevoerd, komen helaas niet meer in aanmerking voor subsidie.

Hoogte subsidie zonnepanelen

Een éénmalig bedrag van € 20,00,- per 100 Wattpiek. Vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,-.

Hoogte subsidie zonneceldakpannen

Een éénmalig bedrag van € 30,00.- per 100 Wattpiek. Vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal €1.500,-

Meer informatie over de aanvraag van subsidie en de voorwaarden is te vinden op onze website. Neem bij vragen en/of opmerking contact op met Johannes Schenk van de gemeente Urk via tel. (0527) 689868 of stuur een e-mail naar zonneregeling@urk.nl.