Tegemoetkoming chronisch zieken

foto van hand van oudere dame

De gemeente Urk ondersteunt mensen op verschillende manieren voor meerkosten als gevolg van chronische ziekte of een beperking. Sinds 2016 kunt u daarom jaarlijks een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die veel zorgkosten en een laag inkomen en vermogen hebben. De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald.

Dit jaar kunt u de tegemoetkoming pas na 1 april aanvragen

De regeling werd altijd in het eerste kwartaal bekend gemaakt. De voorwaarden voor de regeling gaan veranderen, zodat er meer mensen voor in aanmerking komen. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een verordening die op 1 april zal in gaan. We hebben daarom de uitvoering een paar maanden op geschoven, zodat meer mensen de kans krijgen om de tegemoetkoming aan te vragen.

Iedereen die al bij ons bekend is krijgt na 1 april 2019 van ons bericht

Iedereen die de regeling al eens bij ons heeft aangevraagd krijgt bericht. Ook alle mensen die bij ons bekend zijn met een minimum inkomen krijgen een brief. Voor alle andere mensen geldt dat wij de nieuwe regels in de krant en op onze website bekend zullen maken. Verder proberen wij ook nog op andere manieren mensen hier van op de hoogte te stellen.

Het heeft nu nog geen zin om contact met de gemeente op te nemen

Zodra de nieuwe regels zijn vastgesteld krijgt u van ons bericht of leest u dat op deze pagina in de krant of op onze website.

  • Lees voor