Ter inzagelegging proces-verbaal I4

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Verkiezing Gemeenteraad 2018

Ter inzagelegging proces-verbaal I 4

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij:

bureau verkiezingen van het gemeentehuis
Singel 9
8321 GT Urk

Plaats:  Urk

Datum: vrijdag 9 februari 2018

De voorzitter voornoemd,

P.C. van Maaren

  • Lees voor