Verkoop voormalige havenmeesterswoning afgerond

Dit item is verlopen op 24-01-2019.
foto met  R. de Haan en R. Kersten namens de gemeente Urk, S. Ras en J. Ras, de kopers, wethouder F. Brouwer,  en A. Smelt en A. Everts, beide namens Het Notarieel)

Op maandag 24 december hebben wethouder Freek Brouwer namens de gemeente en de broers Jan en Sjoert Ras als kopers de (ver-) koopakte ondertekend. Met dit feestelijke en historische moment wordt het verkooptraject van de voormalige havenmeesterwoning, met ondergrond, opstallen en bijhorend terrein aan de Oosthavenkade / Wijk 2 17-18 afgerond.

Onlangs is de oude havenmeesterwoning vanwege een uitgebroken brand om veiligheidsredenen gesloopt. De gebroeders Ras hadden al een mooi plan opgesteld voor een tweetal nieuwe huizen op één van de mooiste plekjes van Urk . De uiterlijke kenmerken van de oude woning komen herkenbaar terug in het nieuwe ontwerp. Het bestemmingsplan hiervoor is op 13 december jongstleden door de gemeenteraad vastgesteld.

Op de foto van links naar rechts: R. de Haan en R. Kersten namens de gemeente Urk, S. Ras en J. Ras, de kopers, wethouder F. Brouwer,  en A. Smelt en A. Everts, beide namens Het Notarieel)