Beleidsnota Sport

Het is heel belangrijk dat jongeren met elkaar sporten, spelen en bewegen. Maar uiteraard is het ook voor andere doelgroepen, zoals senioren en gehandicapten goed en fijn om in de gelegenheid te worden gesteld om te kunnen sporten of bewegen. Het is goed voor je gezondheid en de lichamelijke ontwikkeling. En je leert hierdoor goed met elkaar samen te werken.

Meer samenwerking in het veld is ook een van de doelstellingen van deze nota. Daarnaast willen we inwoners van Urk meer aan het bewegen krijgen en houden en sportverenigingen met bestaansrecht ondersteunen in hun belangrijke (maatschappelijke) rol. In deze nota kunt u lezen hoe we dat gaan doen de komende jaren. Voorafgaand aan de vaststelling van deze nota heeft gemeente Urk de conceptnota met de sportverenigingen aan de hand van een aantal thema’s met elkaar besproken.

Wij willen graag dat we met elkaar en met de nodige creativiteit zoveel mogelijk van onze doelstellingen realiseren. Dat zal niet alleen afhangen van de beschikbare middelen, maar ook van de bereidheid om samen te werken en faciliteiten met elkaar te delen. Wij rekenen hierbij op de inzet van iedereen die bij sport en bewegen betrokken is.

  • Lees voor