Haven

Voor alle informatie over de havens van Urk gaat u naar: www.havendiensturk.nl

Actuele beelden van de haven van Urk kunt u bekijken via de webcams van de havendienst:

Deze website geeft informatie over de voorzieningen in de havens van Urk. Verder staan hier de havengeldtarieven, de locatie van het havenmeesterkantoor en belangrijke havenregels. Ook de schuttijden van de sluis en de bedieningstijden van de Ketelbrug staan op deze pagina vermeld.

Urk heeft een havengebied dat is in te delen in een werkhaven en de (toeristische) binnenhavens. Samen hebben ze een oppervlakte van ruim 10 ha, waarmee de Urker havens tot de grotere (binnen)havens van Nederland behoren. Beiden vormen ook een belangrijk onderdeel van de Urker economie. Het recreatieve deel van de havens levert een onmisbare bijdrage aan het toeristisch-recreatieve klimaat op Urk. De werkhaven is goed voor ongeveer 100 banen, waardoor het een belangrijke bijdrage levert aan de werkgelegenheid op Urk. 

Urk ligt aan de vaarroute tussen Amsterdam en Noord-Nederland en neemt hierdoor een centrale plaats in aan het IJsselmeer.

  • Lees voor