Activiteitenbesluit

Wel of geen milieuvergunning

Steeds meer bedrijven worden onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Veel  bedrijven hebben hierdoor geen vergunning meer nodig. Soms is bij het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een bedrijf nog wel een melding bij het bevoegd gezag nodig. IPPC-bedrijven vallen niet onder het Activiteitenbesluit.

Wilt u direct weten of een bedrijf milieuvergunning- of meldingsplichtig is en welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit op een bedrijf van toepassing zijn? Gebruik dan de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Categorieën Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit deelt bedrijven op in 3 categorieën:

 • Type A: geen milieuvergunning of melding nodig

 • Bedrijven waarvan de activiteiten weinig (negatieve) invloed hebben op het milieu. Bijvoorbeeld: kantoren, banken en peuterspeelzalen. Type A-bedrijven hoeven bij oprichting of wijziging geen omgevingsvergunning voor milieu aan te vragen en ook geen melding te doen aan het bevoegd gezag.
 • Type B: geen milieuvergunning nodig, wel melding

 • Bedrijven uit onder andere de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en een deel van de afvalverwerkende bedrijven. Het gaat tevens om bedrijfstakken waarvoor algemene regels in voormalige branchegerichte besluiten (AMvB’s) waren vastgelegd, zoals voor de horeca. Deze bedrijven hebben ook geen omgevingsvergunning nodig voor milieu. Voor type B-bedrijven is het voldoende om bij oprichting, wijziging of uitbreiding van het bedrijf bij het bevoegd gezag de activiteiten te melden. 
 • Type C: milieuvergunning verplicht

 • Bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft gelden, zoals betonmortelcentrales en ziekenhuizen. Daarnaast zijn landbouw- en glastuinbouwbedrijven waarvoor algemene regels gelden, type C-bedrijven.

Typen voorschriften

In het Activiteitenbesluit zijn doelvoorschriften opgenomen. Een doelvoorschrift beschrijft hoeveel een activiteit het milieu mag belasten. Bijvoorbeeld hoeveel olie er maximaal in het afvalwater mag zitten. Bedrijven hebben dan maximale vrijheid om maatregelen te kiezen om aan het doelvoorschrift te voldoen. Dit bevordert het gebruik van innovatieve technieken.

In de Activiteitenregeling zijn middelvoorschriften opgenomen. Hierin staan de (technische) middelen beschreven waarmee een bedrijf aan doelvoorschriften in het Activiteitenbesluit kan voldoen. Dit is voordelig voor ondernemers die duidelijkheid willen over de maatregelen om aan de milieunormen te voldoen.

Voordelen Activiteitenbesluit voor bedrijven

De voordelen voor bedrijven zijn:

 • geen vergunningsplicht, maar meldingsplicht
 • een licht regime voor bedrijven waarvoor geen vergunningsplicht en geen meldingsplicht geldt
 • minder meet-, registratie- en onderzoeksverplichtingen
 • uniforme regels
 • meer rechtsgelijkheid tussen bedrijven
 • lagere administratieve lasten

Contact

Meer informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de website van InfoMil

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met het taakonderdeel Milieu van de eenheid Dienstverlening van de gemeente, telefoon 0527 - 689868

 • Lees voor