Bedrijventerreinen

De gemeente Urk beschikt over drie bedrijventerreinen, dit zijn Lemsterhoek, Kamperhoek en Zwolsehoek.

Bedrijventerrein Zwolsehoek

Bedrijventerrein Zwolsehoek is het laatst aangelegde bedrijventerrein aan de zuidzijde van de Urkervaart en is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment zijn fase l, ll en III helemaal afgerond. Op fase lV en V zijn nog enkele kavels beschikbaar. Nog voortdurend worden op dit gedeelte nieuwe kavels verkocht, zowel aan (nieuwe) Urker bedrijven, als aan bedrijven van buitenaf. Dit gebied herbergt een aantal zichtlocaties langs de Domineesweg, de ontsluitingsweg van Urk naar de A6. De gemeente Urk voert een beleid dat gericht is op een goede aanblik van haar bedrijventerreinen. Wie voor de zichtlocaties in aanmerking wil komen, zal aan verschillende eisen op het gebied van de vormgeving van het gebouw moeten voldoen. Het nieuwste deel van Zwolsehoek (fase V) is gelegen op minder dan drie kilometer van de rijksweg A6, dé Noord-West verbinding van Nederland, en is als zodanig een aantrekkelijke vestigingslocatie.Grondprijzen bedrijventerrein Zwolsehoek:

Grondprijzen bedrijventerrein 2018
Exploitatiegebied Categorie Grondprijs (excl. btw) Grondprijs (incl. btw) Opmerkingen
Zwolse Hoek 4 Zichtlocatie Domineesweg Reeds verkocht
Zichtlocatie Urkervaart Reeds verkocht
Overige locaties € 70,05 € 84,76
Zwolse Hoek 5 Zichtlocatie Domineesweg € 143,73 € 173,91
Zichtlocatie Urkervaart € 115,73 € 140,03
Zichtlocatie langs ontsluitingsweg € 101,77 € 123,14
Locatie ter plaatse D-Tocht € 112,24 € 135,81
Overige locaties € 78,72 € 95,25

De verschillende categorieën zijn nader vastgelegd in ondermeer het van toepassing zijnde bestemmingsplan.

Bedrijfswoningen

De gemeente voert een restrictief beleid ten aanzien van de realisering van bedrijfswoningen. Onder voorwaarden zijn er beperkte mogelijkheden voor bedrijfswoningen. In het geval van de vestiging van een bedrijfswoning, moet u rekening houden met een eenmalige opslag op de grondprijs voor de af te nemen bouwkavel.

Deze opslag bedraagt voor 2016: € 47.685,14

Bedrijventerrein Lemsterhoek

Bedrijventerrein Lemsterhoek is het oudste bedrijventerrein en als enige gelegen aan de noordzijde van de Urkervaart. Dit gemengde terrein kenmerkt zich door een combinatie van allerlei bedrijfstakken (visbedrijven, andere bedrijven, groothandel, grootschalige detailhandel enz.), met een relatief groot aantal woningen. Het terrein is volledig benut.

Contact

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Telefoon: 0527-689868
Email: gemeente@urk.nl

  • Lees voor