Werk en inkomen

Uitgangspunt van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is dat iedere Nederlander zoveel mogelijk zelf in zijn levensonderhoud voorziet met werken.

Wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien, krijgt ondersteuning bij het vinden van werk. Uw klantmanager van de gemeente Urk begeleidt u hierbij. Voor zolang dat nodig is, krijgt u ook inkomensondersteuning in de vorm van een uitkering. Meer informatie vindt u ook op www.werk.nl.

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

Weet hoe het zit

Deze informatie is bedoeld om te voorkomen dat u onbewust regels overtreedt. De overheid en uitkerings- en uitvoeringsinstanties bieden via klantcontact, websites en andere middelen specifieke informatie over de verplichtingen. Op de site www.agentschapszw.nl kan iedereen uitzoeken hoe het met zijn persoonlijke situatie zit.

  • Lees voor