Starterslening

Succesvolle Starterslening blijft bestaan!

Per 1 oktober 2016 is de Starterslening veranderd. Veel elementen van de huidige Starterslening blijven hetzelfde. De maximale Starterslening blijft 20% van de waarde van de woning. Voor starters blijft de lening de eerste drie jaar maandlastenvrij. In het 3e, 6e, 10e en 15e jaar houden zij hetzelfde hertoetsrecht.

De grootste wijziging zit in de introductie van de Combinatielening naast de Starterslening. Uit deze Combinatielening wordt de aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Met het bedrag waarmee de Starterslening wordt afgelost, stijgt de Combinatielening. Op die manier behoud de Starterslening haar unieke karakter en voldoet het aan de verplichte aflossingseis. De Starterslening daalt vanaf dat één met het wettelijk verplichte bedrag aan aflossing. Starters houden zo het recht op hypotheekrenteaftrek.

Per 1 oktober 2016

De gewijzigde producteigenschappen van de Starterslening gelden vanaf 1 oktober 2016. Daarbij houdt het SVn de volgende afspraken aan:

Aanvraag binnen vóór 1 oktober 2016 - passeren vóór 31 december 2016             

  • Oude Starterslening


Aanvraag binnen vóór 1 oktober 2016 - passeren ná 31 december 2016    

  • Gewijzigde Starterslening (+ Combinatielening)
  • Aanvrager krijgt nieuwe aanvraagset, deze wordt ná 1 oktober in behandeling genomen.

Aanvraag binnen ná 1 oktober 2016 

  • Gewijzigde Starterslening (+ Combinatielening)

Aanvraag moet vóór 1 oktober compleet binnen zijn bij het SVn. Onder compleet verstaat het SVn: niét alleen het aanvraagformulier, maar alle stukken die het SVn nodig moet hebben voor de beoordeling.

Wat is een starterslening? En hoe kom ik hier voor in aanmerking?

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met de starterslening kunt u in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft.

Starterslening + Combinatielening

De starterslening bestaat per 1 oktober uit 2 delen:

  • 1. een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost; de Starterslening
  • 2. Een (box 3) deel dat oploopt; de Combinatielening

Voor de Starterslening en Combinatielening heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op beide leningdelen af.

Hoogte van de Starterslening

Om de hoogte van de Starterslening vast te stellen, hanteert het SVn de normen van NHG. De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen en de voorwaarden van de gemeente Urk en het ‘gat’ tussen uw eerste hypotheek en de koopsom van de woning.

De vastgestelde hoogte van de starterslening door de gemeente Urk bedraagt maximaal € 37.000,00.

Hertoets

Als u denkt dat het inkomen van uw huishouden onvoldoende is, kunt u een hertoets aanvragen. Als uw inkomen op een hertoetsmoment inderdaad onvoldoende is, betaalt u een maandlast die wel past bij het inkomen van uw huishouden.

Hoe vraag ik een Starterslening aan bij de gemeente?

Aanvraagformulier starterslening nieuwbouwwoning

Om de nieuwbouwwoning in aanmerking te laten komen voor een starterslening, dient u het aanvraagformulier eerst bij de gemeente Urk in te leveren. Bij indiening van het aanvraagformulier dient een kopie van de verkoopovereenkomst bij te worden gevoegd en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de koper(s). De EPC-waarde van de woning dient op het moment van verlenen van de omgevingsvergunning gelijk of lager te zijn dan de EPC-waarde die het bouwbesluit op dat moment vereist. Hieronder treft u het aanvraagformulier voor de nieuwbouwwoning.

Aanvraagformulier nieuwbouwwoning

Aanvraagformulier starterslening energieneutrale nieuwbouwwoning

Om de energieneutrale nieuwbouwwoning in aanmerking te laten komen voor een starterslening, dient u het aanvraagformulier eerst bij de gemeente Urk in te leveren. Bij indiening van het aanvraagformulier dient een kopie van de verkoopovereenkomst bij te worden gevoegd en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de koper(s).

Voor het toetsen van een energieneutrale woning dient men gebruik te maken van het PHPP programma. Het PHPP is een rekenprogramma die het energiegebruik van woningen/gebouwen doorrekent. In deze berekening moeten alle gegevens van de geplande woning ingegeven worden en aan de hand van een berekening wordt uitsluitsel gegeven over de thermische eigenschappen van de desbetreffende woning.

De bouwer/ontwikkelaar dient bij indiening van het aanvraagformulier aan te tonen middels een deugdelijke PHPP berekening dat de nieuwbouwwoning op het moment van verlenen van de omgevingsvergunning energieneutraal is. Hieronder treft u het aanvraagformulier voor de energieneutrale nieuwbouwwoning.

Aanvraagformulier starterslening bestaande woning

Om de bestaande woning in aanmerking te laten komen voor een starterslening, dient u het aanvraagformulier eerst bij de gemeente Urk in te leveren. Bij indiening van het aanvraagformulier dient een kopie van de verkoopovereenkomst bij te worden gevoegd en een kopie van het geldige legitimatiebewijs van zowel de koper(s) als verkoper(s).Nadat het aanvraagformulier volledig is ingevuld, wordt de aanvraag pas in behandeling genomen. De gemeente toetst alleen of de woning gelabeld kan worden als starterswoning, het SVn berekent de hoogte van de starterslening ( max. € 37.000,00). Hieronder treft u het aanvraagformulier om de bestaande woning te labelen als ´starterswoning´.

Informatieset SVn

Bij de balie van het gemeentehuis van Urk liggen informatiesets van het SVn. Deze kunt u tijdens openingstijden ophalen.

Voorwaarden gemeente Urk

De gemeente Urk heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de starterslening in aanmerking te kunnen komen. Hieronder treft u de voorwaarden van de gemeente Urk aan.

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Janna Snoek van de gemeente Urk.

Telefoon: 0527-689868
E-mail: j.snoek@urk.nl

  • Lees voor