Subsidies

  • Subsidie zonne-energie

    € 100.000,00 beschikbaar voor subsidie voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen

    De gemeenteraad heeft opnieuw € 100.000,00 subsidie beschikbaar gesteld voor de installatie van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor bestaande bouw. De subsidieregeling gaat in vanaf 1 januari 2018.

  • Leader 2015-2020: Werken aan een sterker platteland

    Flevoland bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied. Het is van groot belang om de ontwikkeling van ons platteland te stimuleren, zodat het er aangenaam wonen en werken is én blijft. LEADER is een van de hiervoor beschikbare instrumenten.

  • Lees voor