Subsidies

  • Subsidie zonne-energie

    Zonneregeling groot succes!

    Wethouder Gerrit Post constateert dat de afgelopen jaren goed gebruik is gemaakt van de subsidieregeling zonnepanelen. Hij is blij met de verlenging van de subsidieregeling voor de Zeewijk en Oranjewijk die nu ook van toepassing is op zonnepannen. Hierin is Urk uniek!

  • Leader 2015-2020: Werken aan een sterker platteland

    Flevoland bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied. Het is van groot belang om de ontwikkeling van ons platteland te stimuleren, zodat het er aangenaam wonen en werken is én blijft. LEADER is een van de hiervoor beschikbare instrumenten.

  • Lees voor