Wijkbeheer

Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd door het wijkbeheer van de gemeente Urk. De medewerkers wijkbeheer onderhouden het straatwerk en straatmeubilair, speelterreinen, de openbare verlichting, riolering en kunstwerken zoals bruggen. Kleine reparaties voeren ze zelf meteen uit, grotere klussen worden aanbesteed en door een aannemer uitgevoerd. Het openbaar groen valt ook onder het wijkbeheer maar het overgrote deel van de snoei- en schoffelwerkzaamheden wordt uitgevoerd door Concern voor Werk.

Daarnaast zorgen de wijkteams ervoor dat alle openbare evenementen, zoals bijvoorbeeld op Koningsdag en tentenkampen worden ondersteund en zijn ze verantwoordelijk voor de winterse gladheidbestrijding.

Bijzondere locaties die beheerd worden zijn de begraafplaatsen en sportvelden.

De wijkteams zijn de ogen en oren van de gemeente in de openbare ruimte. De meeste zaken worden door de medewerkers zelf gesignaleerd maar zelf kunt u ook een melding doen, bijvoorbeeld een gat in de weg of een kapotte lantaarnpaal. Ook als u zich zorgen maakt over bijvoorbeeld verkeersveiligheid of ander overlast ondervindt dan is het wijkbeheer het juiste adres voor hulp.

Contact

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met de servicelijn van de gemeente.

Telefoon: 0527 - 689928
Email: serviceportaal@urk.nl

  • Lees voor