Intro

Zorg en Welzijn is het terrein waarin we voorzieningen, diensten en producten aanbieden die ieders leef- en woonsituatie zo aangenaam mogelijk maken.

Het streven van de gemeente Urk  is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven meedraaien in de maatschappij. Dat regelen we via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Op deze pagina vindt u tevens informatie over onder andere zorg en ondersteuning en vrijwilligersinformatie.

  • Lees voor