NIX 18

  • Nix 18-campagne

    Volgens de wet- en regelgeving omtrent alcohol en tabak mag er geen alcohol of tabak worden verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Dit betekent dat er onder de leeftijd van 18 jaar geen alcohol gekocht of geschonken mag worden. Men name omdat alcohol schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Ook kunnen jongeren onder de 18 als zij alcohol bij zich hebben een boete krijgen. Om de gedachte achter deze wetgeving uit te leggen, voert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de NIX-18 campagne. De gemeente Urk sluit zich hierbij van harte aan. Kijk voor meer informatie op de website www.nix18.nl

  • Lees voor