Subsidie

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Dit kunt u doen met het subsidieaanvraagformulier. Vraag uw subsidie op tijd aan. Wanneer u de subsidie aanvraagt, hangt af van de soort subsidie. Aanvragen die we te laat ontvangen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Soorten subsidie

Er zijn twee soorten subsidies:

  • Structurele subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die jaarlijks terugkeren. Vraag de subsidie aan vóór 1 juli van het voorafgaande jaar. Voorbeeld: u wilt subsidie aanvragen voor 2019, dus dient u de aanvraag uiterlijk 30 juni 2018 in. Gelijktijdig dient u de subsidieafrekening van het voorgaande jaar in te dienen.
  • Incidentele subsidie. De activiteit is eenmalig. U kunt het hele jaar een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie. Vraag de subsidie aan tussen 26 weken en 8 weken voor de activiteit, tenzij de nadere regels anders bepalen.

Adressering

U kunt het formulier op 2 manieren verzenden: (svp niet beide!)
1. via de post: Gemeente Urk, t.a.v. eenheid dienstverlening, postbus 77, 8320 AB Urk
2. via de mail naar gemeente@urk.nl voorzien van een gescand voorblad met handtekeningen.

  • Lees voor