Vrijwilligersinformatie

De gemeente Urk vindt het belangrijk dat mensen vrijwilligerswerk willen en kunnen doen. Het maakt niet uit waar, hoe vaak en hoe regelmatig. 

Als iemand vrijwilligerswerk wil gaan doen maar daarbij niet verzekerd is, is dat een risico voor de vrijwilliger. De gemeente heeft daarom vanaf 1 januari 2010 twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s zo goed mogelijk afdekken tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Organisaties hoeven dan dus geen aparte verzekering voor hun vrijwilligers meer af te sluiten.

Voor wie?

Deze verzekering is voor iedere vrijwilliger. Uitgesloten zijn alleen:

 • vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers. Er zijn voor hen speciale rechtspositieregelingen getroffen.
 • stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen  niet onder de definitie van  vrijwilligers.

Wie is vrijwilliger?

Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.  Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • geen minimum aantal uren
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn nu ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de onderdelen van de VNG Vrijwilligerspluspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing.

Wat houdt deze verzekering in?

Gemeente Urk heeft voor haar inwoners de VNG Vrijwilligers BasisPolis èn de VNG Vrijwilligers PlusPolis afgesloten. De BasisPolis omvat:

 • aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger
 • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vrijwilliger

  De PlusPolis omvat:

 • aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen
 • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers 
 • verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig. Iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, is automatisch verzekerd!  

Schade… en dan?

Schade moet u als vrijwilligersorganisatie wel zelf melden. Gebruik daarvoor het digitale aangifteformulier
Eventueel kunt u, als u dat liever doet, het onderstaande schadeformulier downloaden, printen, invullen en vervolgens inscannen en als bijlage mailen of sturen aan gemeente Urk. De gemeente gaat bij ontvangst de gegevens na, registreert de schade en stuurt daarna het schadeformulier door naar Centraal Beheer Achmea. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer Achmea met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.  

Contact

Voor meer informatie over deze collectieve verzekering of over wat te doen met uw huidige verzekering kunt u terecht bij de eenheid Bestuurs- en managementondersteuning van de gemeente Urk.

Telefoon: 0527-689868
E-mail: gemeente@urk.nl

 • Lees voor