Nieuws

 • Landelijke subsidie voor regionaal onderzoek naar preventie en uitstroom 24-uurszorg

  (09-11-2016)

  Hoe kan integrale ondersteuning in de wijk helpen voorkomen dat jeugdigen verblijf in een instelling nodig hebben? En hoe maken we een goede terugkeer mogelijk als jeugdigen wel een tijd in een instelling hebben gezeten? In Flevoland gaat een meerjarig promotieonderzoek hiernaar plaatsvinden onder de naam ‘Leer mij kennen!’. Het is een initiatief van de zes Flevolandse gemeenten en verschillende jeugdhulpaanbieders. De financiering vindt plaats door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw), een landelijke organisatie (gelieerd aan het ministerie van VWS) die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. ZonMw heeft de subsidie voor het onderzoek kortgeleden gehonoreerd. De start is op 1 december 2016.

 • Budgetplan PGB

  (04-08-2015)

  Heeft u een indicatie voor ondersteuning en wilt u voor uzelf of voor een ander met een PGB ondersteuning inkopen? Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat u een budgetplan maakt en het formulier volledig invult. Het budgetplan is een hulpverleningsplan waarin staat aan welke doelen, activiteiten en resultaten wordt gewerkt. En op welke manier u het budget wilt besteden.

 • Mantelzorgwoning

  (01-06-2015)

  Wie een zorgbehoevende in huis wil nemen om mantelzorg te verlenen, kan snel woonruimte aan- of inbouwen. De rijksoverheid heeft het gemakkelijker gemaakt om mantelzorgwoningruimte op het erf of in de woning van een mantelzorgverlener/ontvanger te realiseren.

 • Ondertekening afsprakenkader tussen huisartsen en gemeente

  (11-12-2014)

  Op donderdag 11 december is het afsprakenkader door huisartsen W. Bloed en C.L. Visser, namens de 2 huisartsengroepen Hagro 1 en Het Dok, en de gemeente Urk ondertekend. Hiermee is de gemeente Urk één van de eerste gemeenten die zo’n afsprakenkader formaliseert.

 • Gemeenten Urk en Noordoostpolder ondertekenen contracten met zorgaanbieders

  (30-09-2014)

  Vandaag hebben de gemeenten Urk en Noordoostpolder contracten met meer dan 30 zorgaanbieders afgesloten. Deze contracten staan garant voor de ondersteuning aan mensen gericht op (langer) thuis wonen en op de ondersteuning die nodig is om kinderen veilig en gezond op te laten groeien.

Archief